Historia
KONKURSa
Regulamin
KONKURSa
Kawiarenka
KONKURSa
Archiwum
KONKURSa
Znajomi
KONKURSa


Regulamin KONKURSa

 1. KONKURS ma na celu dobrą zabawę oraz poszerzanie wiedzy o muzyce i Programie Trzecim Polskiego Radia.
 2. KONKURS rozgrywany jest na kanale IRC #trojka we wcześniej zapowiedzianym terminie. Jeśli nie zostało podane inaczej, dzieje się to podczas trwania Listy Przebojów Trójki na antenie Polskiego Radia.
 3. Organizatorem KONKURSu jest Łukasz Adamowski, na kanale widoczny jako LLucky lub KONKURS.
 4. Uczestnikiem KONKURSu może być każda osoba, która w podanym terminie będzie obecna na kanale IRC #trojka. Nie jest konieczna obecność przez cały czas trwania KONKURSu (tzn. można się spóźniać, wychodzić z kanału i wracać na niego, a także rezygnować z dalszego udziału nie tracąc zdobytych punktów, itp.).
 5. Sprawy związane z kanałem IRC #trojka opisane są w Kawiarence KONKURSa.
 6. KONKURS składa się z 7 pytań, których treść podawana jest na kanale publicznym.
 7. Uczestnicy KONKURSu mają 5 minut, by podać odpowiedź na kanale prywatnym, czyli wprost do KONKURSa i tylko do niego. Podanie odpowiedzi na kanale publicznym traktowane jest jako "spalenie" pytania i grozi sankcjami ze strony KONKURSa.
 8. W razie "spalenia" pytania KONKURS decyduje, czy zostaje podane pytanie zastępcze, czy też uczestnikom, którzy podali poprawne odpowiedzi przed "spaleniem" zostaną zaliczone punkty.
 9. KONKURS zezwala uczestnikom na korzystanie z wszelkiego rodzaju wyszukiwarek internetowych i innych (legalnych) źródeł informacji w celu zdobycia odpowiedzi na KONKURSowe pytania.
 10. Punktacja zależy od pytania i ustala ją KONKURS. Możliwe jest także zdobywanie punktów ułamkowych.
 11. Jeśli po podsumowaniu punktów z wszystkich 7 pytań nie będzie tylko jednej osoby, która zdobyła ich najwięcej, KONKURS może zarządzić dogrywkę. Dogrywka odbywa się na innych zasadach niż pozostałe pytania, zasady te KONKURS podaje na bieżąco przed dogrywką.
 12. KONKURS nie przewiduje nagród, w szczególności nagród rzeczowych. Gdyby jednak znalazł się sponsor takowych nagród, KONKURS poprosi zwycięzcę o informacje niezbędne do nagrodzenia zwycięzcy (np. adres do wysłania przesyłki).
 13. W wyjątkowych wypadkach zasady przeprowadzania KONKURSu mogą ulec zmianie tuż przed lub w trakcie jego trwania.
 14. KONKURS nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe o charakterze siły wyższej (np. powódź lub awaria serwera), które mogą przyczynić się do zakłóceń w przebiegu KONKURSa i wpłynąć na jego wynik.Kontakt w sprawach formalnych, nie formalnych i innych: konkurs@trojka.info