Miejsce
na LP3
Kopiuj
Czyść
Formularz obliczeniowy do Znawcy LP3 Strzały
wersja 1.0rc Punkty
Utwory +1 +10 Gracze +1
Wykonawca i tytuł Wspólny
Instrukcja obsługi:
 1. Dodajemy gracza klikając "+1" obok napisu "Gracze" lub białe puste pole obok tego napisu.
 2. Klikamy puste pole pod czerwonym krzyżykiem, który się pojawił, i wpisujemy imię gracza.
 3. Dodajemy utwór klikając "+1" obok napisu "Utwory" lub białe puste pole pod napisem "Miejsce na LP3". Aby dodać od razu 10 utworów klikamy "+10" obok napisu "Utwory"
 4. Klikamy puste pole w kolumnie "Wykonawca i tytuł" i wpisujemy... wykonawcę i tytuł utworu.
 5. Klikamy pole na przecięciu kolumny gracza i wiersza utworu. W pustych polach komputer podpowiada, które następne miejsce zostało jeszcze nie wpisane u tego gracza. Jeśli jest poprawne - możemy klikać następne. Jeśli nie - wpisujemy je ręcznie.
 6. Powtarzamy powyższe czynności aż do wpisania wszystkich typowanych utworów wszystkich typujących graczy.
 7. Jeśli chcemy usunąć jakiś utwór, klikamy czerwony krzyżyk obok tytułu i potwierdzamy chęć usunięcia.
 8. Jeśli chcemy usunąć jakiegoś gracza, klikamy czerwony krzyżyk nad imieniem gracza i potwierdzamy chęć usunięcia.
 9. Aby poznać typ wspólny klikamy napis "Wspólny", a komputer oblicza punkty i miejsca utwórów w typie wspólnym. Jeśli w tabeli są jakieś błędy, komputer zasygnalizuje je i podświetli odpowiednie pola na czerwono. Puste pola zostają potraktowane jako piosenki poza typem danego gracza - komputer przypisuje im miejsce 31 i podświetla na zielono.
 10. Typ wspólny można też poznać klikając napis "Pokaż wspólny" pod tabelą - wtedy komputer przygotuje typ wspólny w formacie do wrzucenia na forum i wyświetli go w dużym polu obok, skąd można go łatwo skopiować.
 11. Aby poznać statystyki przed notowaniem, klikamy "Kopiuj" pod napisem "Miejsce na LP3" (to kopiuje miejsca z kolumny "Wspólny" do kolumny "Miejsce na LP3"), a następnie klikamy napis "Strzały" lub napis "Punkty". Obliczone punkty odpowiadają "Co by było gdyby", a strzały odpowiadają "Znawcy typu wspólnego".
 12. Statystyki przed notowaniem można też przygotować do wklejenia na forum klikając napis "Pokaż prognozę" pod tabelą - pojawią się one w dużym polu obok instrukcji.
 13. Po poznaniu wyników notowania wpisujemy je w kolumnie "Miejsce na LP3" i klikamy napis "Strzały" lub napis "Punkty". Obliczone punkty odpowiadają punktom w Znawcy, a strzały odpowiadają punktom w Strzelcu.
 14. Statystyki częściowe w trakcie notowania można przygotować do wklejenia na forum klikając napis "Pokaż wyniki częściowe". Aktualna kolejność graczy wraz ze wspólnym pojawi się w polu obok instrukcji - należy tylko uzupełnić je o numer miejsca, po którym zostały policzone.
 15. Pełne statystyki po notowaniu można przygotować do wklejenia na forum klikając napis "Pokaż wyniki końcowe". Jeśli wcześniej w pola podpisane "Numer notowania Znawcy" i "Numer notowania Listy" zostały wprowadzone odpowiednie liczby, to zostaną one uwzględnione w tych statystykach. Jeśli nie zostały wprowadzone - trzeba je uzupełnić w skopiowanym tekście.
 16. Jeśli chcemy dane wprowadzone do tabeli zachować w zewnętrznym pliku lub wkleić do arkusza kalkulacyjnego, to można kliknąć "Eksportuj tabelę" - dane pojawią się w polu obok instrukcji w formacie przystosowanym do skopiowania (tj. w postaci pól oddzielonych tabulatorami).
Życzę miłego odbioru!
Numer notowania Znawcy:
Numer notowania Listy:
Pokaż wspólny
Pokaż prognozę
Pokaż wyniki częściowe
Pokaż wyniki końcowe
Eksportuj tabelę